Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ankieta dla uczniów i nauczycieli oceniająca innowacyjne narzędzia:

* Określ swój status:
Uczeń
Nauczyciel

* Imię:


* Nazwisko:


* Podaj płeć:
Kobieta
Meżczyzna

* Szkoła:


* Miejscowość:


* Województwo:


Pytania:
* 1. Przydatność narzędzia Test "Edukacja - Zawód" oceniam na (1-najniższa, 6-najwyższa)
1 2 3 4 5 6

* 2. Przydatność narzędzia Firma Symulacyjna oceniam na (1-najniższa, 6-najwyższa)
1 2 3 4 5 6

* 3. Jak bardzo narzędzie Test "Edukacja-Zawód" oraz Firma symulacyjna podniosły atrakcyjność przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości"?
1 2 3 4 5 6

4. Uwagi i propozycje zmian do Testu Edukacja - Zawód


5. Uwagi i propozycje zmian do Firmy symulacyjnejPola z * są polami obowiązkowymi.